Iragazketa
Zerbitzuak

  • Olio hidraulikoaren egoeraren analisia
  • Laborategiko analisi finkoa, eta tresneria eramangarria, olioan emultsionatutako ur-kopurua eta zikintasun-maila monitorizatzeko.
  • Aldizkakotasunari eta kostuei dagokienez bezeroen eskakizunetara egokitutako mantentze eta jarraipeneko kontratuak.
  • Iragarpeneko analisia eta berariazko egoera-txostena, berehalako ekintzak planteatuz jarraian.
  • Prebentziozko analisia eta dokumentuen kontrola, aldez aurretik finkatutako ekintzak planteatuz.
  • Osagai solidoetako olioa garbitzea. Iragazketa 2 mikratik aurrera.
  • Emultsionatutako oliotik ura banantzea, eta berorren iragazketa.
  • Ekipamendu hidraulikoak betetzea, olioak iragaziz, 2 mikrako maila arte.